https://primastark.com/wp-content/uploads/2023/12/Prima-plan-blog-7.12-1-1-scaled.jpg
Život sa lakoćom

Istorija novogodišnjih odluka

Potrebni proizvodi


Kada bi se svaka osoba koja je barem jednom rekla “Nova godina, novi ja” zaista transformisala u potpuno novu ličnost — svet bi bio malo lepše mesto. Zašto početak nove kalendarske godine vezujemo uz naš lični novi početak i ko je prvi počeo sa tim? Vodimo vas na putovanje kroz istoriju kako bismo odgovorili na ovo pitanje. 

Pre oko 4000 godina, prema nekim izvorima, donela se prva novogodišnja odluka! Vavilonci su sredinom marta, računajući prema kalendaru koga danas koristimo, sadili useve i davali obećanja bogovima kako će vratiti sve dugove i predmete koje su pozajmljivali. Verovali su da će im, ukoliko obećanja ispune, paganski bogovi u koje su tada verovali ukazati naklonost tokom naredne godine. Oni su svoje novogodišnje odluke shvatali poprilično ozbiljno jer je nasuprot neispunjavanju istih stajao bes bogova. Verujemo da smo danas uglavnom besni samo na sebe kada odluke zaboravimo već do februara. 

Vrlo slične novogodišnje odluke donosili su i u antičkom Rimu nakon što je car Julije Cezar postavio 1. januar kao početak nove godine oko 46. p.n.e. Mesec januar tim činom postaje važan jer čini prekretnicu u odnosu na prethodnu godinu, pa je to vremene kada su Rimljani prinosili žrtve bogu Janusu i davali obećanja o dobrom ponašanju u narednoj godini. 

Ulazak u još jednu godinu i sumiranje utisaka iz prethodne kao plodno tlo za donošenje novogodišnjih odluka vide i rani hrišćani. Međutim, njihove odluke donosile su se u okruženju koje je trebalo da bude sušta suprotnost proslavama uoči novogodišnje noći, koje su već tada bile dinamične koliko i ove današnje. Duhovna alternativa glasnim proslavama podrazumevala je čitanje Svetog pisma, horsko pevanje i donošenje odluka za narednu godinu. 

Danas novogodišnje odluke se više tiču ličnih ciljeva i uglavnom se odnose na menjanje nekih navika, a sve to treba da započne upravo kada sat otkuca ponoć između 31. decembra i 1. januara. Simbolika vremena u kome se odluke donose ipak je ostala veoma slična, iako baš kao i kod naših predaka postoji svest o tome da odluke mogu da se donose tokom čitave godine, sam početak godine uvek deluje kao dobra prilika za lični novi početak. Odvojite momenat za sebe, otvorite Prima Peanuts štapiće i razmislite sa kojim odlukama ćete vi zakoračiti u godinu koja je pred nama.